Imameghallgatás

Az egyház által boldoggá és szentté avatott személyekről biztosan kijelenthetjük, hogy üdvözültek.

Éppen ezért, mivel Isten közvetlen közelében vannak, földi zarándokutunk során bátran kérhetjük segítségüket különleges kegyelmek kiesdeklésére a mindenható Istennél. Fordulhatunk közbenjárásukért lelki ügyekben, betegségben, bizonytalannak, nehéznek vagy lehetetlennek tűnő ügyek elrendeződésében és igazából bármilyen szívügyünkben, hogy közvetítésük által a Jó Isten megsegítsen bennünket. Ezek az olykor apró, észrevehetetlen, máskor akár hihetetlen, tudományosan meg nem magyarázható csodával felérő jelenségek is lehetnek, amennyiben a Mindenható Istennek ez a szándéka.

Ezen utóbbi jelenségeket (pl. gyógyulások, megtérések), ha alapos szakmai vizsgálat után a tudomány nem képes megmagyarázni, és az érintett vagy bárki a környezetében eskü alatt állítja, hogy a természetfölötti jelenségért valamelyik szent vagy boldog közbenjárásáért esdekelt, azt az esetet az Egyház hivatalosan is Isten csodájának minősíti.

Valaki szentté vagy boldoggá avatásához a példamutató életen túl szükség van két-két ilyen, a tudomány által meg nem magyarázható, az illető személyhez való fohászkodás után bekövetkező csodálatos jelenség igazolására is.

Sándor István estében a boldoggá avatáshoz azért nem volt szükség csodára, mert aki példamutató élet végén életét adja az Isten szaváért, azt élete alapos megvizsgálása és tanuvallomások véleménye alapján az Egyház a boldogok sorába emelheti. De a szentté váláshoz elengedhetetlen a két igazolt természetfölötti jelenség.

Ezért bíztatunk minden Sándor István tisztelőt, hogy bátran kérje égi példaképünk közbenjárását bármilyen ügyes bajos dolgában, legyen az kicsi vagy lehetetlennek tűnő kérés, hiszen ami az embernek lehetetlen Istennél csak egy gondolat!