Ereklyék

Tartományfőnöki tájékoztató levél

A Don Bosco Szaléziak Szent Istvánról elnevezett Magyar Tartománya nagy örömmel jelenti be, hogy hosszas előkészület és kutatómunka eredményeként, sikeresen exhumálták és azonosították Boldog Sándor István (1914-1953), vértanú szalézi testvér ereklyéit.

Sándor István szalézi testvért 1953-ban koncepciós perben halálra ítélte, majd kivégzése után jeltelen sírba temette a kommunista diktatúra. Földi maradványainak hollétét már a 2013-as boldoggá avatási szertartás előtt szerette volna a Szalézi Társaság fellelni, ezért levéltári kutatást kezdeményezett, a munkát B. Varga Judit történész végezte. Kutatási eredményei nagyban előkészítették a mostani feltárást.

A gyakorlati előkészítő munka több mint egy éve kezdődött Dr. Susa Éva igazságügyi főtanácsos vezetése és szakmai felügyelete alatt. Korabeli dokumentumok, szakmai tapasztalatok és logikai következtetések alapján alapos gyanú és komoly remény mutatkozott arra, hogy a Vértanú földi maradványait, kivégzett sorstársaival együtt, a Rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellája 2. sorának 37-es számú sírjában kell keresni.

2018. november 12-én, felkért szakértők jelenlétében megtörtént a sír feltárása és abból a várakozásnak megfelelően hat személy majdnem teljes csontmaradványa került elő.

A csontmaradványok antropológiai vizsgálata a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóság, Genetikai Szakértői Intézet, Referencia-minta Vizsgáló Osztály antropológiai laboratóriumában történt meg. A Dudás Eszter igazságügyi antropológus szakértő által elvégzett vizsgálathoz a Vértanú, valamint férfi édes testvére által egykor lezárt borítékok, illetve a rajtuk elhelyezett bélyegek szolgáltak referenciaként a DNS szintű sikeres azonosításhoz.

Mindezen munkálatok és vizsgálatok megbízható szakmai alapon történő elvégzése után örömmel jelenthetjük, hogy mind igazságügyi, mind kriminalisztikai jelentőségű, hogy a fellelt hat személy közül sikerült azonosítani néhai Boldog Sándor István szalézi testvér, vértanút!

A Szalézi Család hálás köszönetét fejezi ki mindenkinek, akik az előkészítési és azonosítási folyamatokban részt vettek. Különösen is kiemelve a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ partneri részvételét illetve vezetőik nagylelkű és professzionális közreműködését mellyel a szakmai munkát lehetővé tették!

A Boldog ereklyéinek további sorsáról és oltárra emeléséről az Apostoli Szentszék útmutatásai alapján, később közlünk részleteket. A 2013 őszi budapesti boldoggá avatás után a világ 136 országában működő szaléziak sokszor fordultak már a magyar tartományhoz és kérték a boldog ereklyéit, hogy az egyházi hagyományok szerint ezzel is kifejezzék eleven tiszteletét. Eddig nem tudtunk ezeknek az igényeknek megfelelni, bízunk abban, hogy ezt hamarosan pótolhatjuk.

P. Ábrahám Béla SDB
tartományfőnök

Budapest, 2019. március 25.

Megtalálták és azonosították Boldog Sándor István ereklyéit