Imák

01

Felajánló ima

amit Sándor István neveltjeivel minden nap elmondott:

Uram Jézus !
Neked ajánlom fel a mai nap minden imádságát, munkáját,örömét, csalódását, szenvedését.
Add meg nekem és minden munkás testvéremnek a kegyelmet,
hogy úgy gondolkozzunk, mint te.
Veled imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk!
Add hogy teljes szívünkből szeressünk téged, s mindenütt, minden erővel neked szolgáljunk !
Jöjjön el a te országod közénk, a gyárakba, a családokba.
Ismerjenek és szeressenek téged mindenütt és mindenkor.
Ments meg minket a bajtól és a bűntől!
Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak.
A munkában meghaltak békében nyugodjanak.
Ámen

02

Hivatalos miseimádság

A SZENTMISE ELSŐ KÖNYÖRGÉSE

Boldog István, köszönjük erőteljes és nagylelkű tanúságtételedet; büszkék vagyunk rá, hogy az egyház hozzád hasonló gyermekeket hoz a világra.
Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy megújult hévvel éljük keresztségünket és örömmel és lelkesedéssel szenteljük magunkat küldetésünknek.
Áldd meg szeretett hazádat és Isten egyházát Magyarországon.
Járj közbe a rendért és az egész Szalézi Családért.
Kísérd el mosolyoddal és példáddal korunk fiataljainak útját.
Ámen.

03

Szalézi ima

Mindenható Istenünk!
Te meghívtad szolgádat, Sándor Istvánt
Bosco Szent János nagy családjába.
Életútján Mária, a Keresztények Segítségével vezetted Őt a lélekmentés nehéz munkájában.
Szabad döntése volt, hogy életét a magyar fiatalokért áldozza.
A nehezebb utat választotta és tanúságot tett Rólad az Egyház és Társaságunk üldözése idején.
Ideálja a katolikus sajtó, Isten házának szépsége és a fiatalok nevelése volt.
A derék és hű szolga lelkületével mutasson nekünk is utat.
Kérünk, dicsőítsd meg őt a vértanúknak kijáró koszorúval.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen